Gynimas FAQ

Čia dalinuosi savo patirtimi apie disertacijos gynimo organizavimo procesą.

Ar yra koks nors šablonas, reikalavimai stiliui, šriftams ir pan. rašant disertacją?

Bendrai reikalavimai spausdinimui yra čia. Šablonų nėra.

Aš rašiau su LateX tai buvo problemyčių, nes reikalaujamas formatas nestandartinis.

Jeigu LateX tai ten 12 šriftas maždaug atitinka Wordinį 13.

Paskui jie pateiktus A4 pdfus spaudžia patys iki reikiamo (mažesnio).

Kiek laiko užtrunka nuo disertacijos teksto parašymo iki gynimo?

Manau per 2 mėn. įmanoma prasisukti, bet tai jeigu labai labai palankiai aplinkybės susiklosto.

Ir jeigu nedarai seminarų kitose institucijoe, tiesiai savo fakultete ir iš karto po to Katedrinį gynimą.

Man užtruko ~3 mėn. ir tai paspaudžiant su kai kuriom datom.

Ar seminarams reikia turėti disertacijos tekstą?

Seminarams turėti nebūtina, juos aišku galima kada daryti nori ir kaip nori. Seminaruose apskritai

kalbi kažkokia tematika, nebūtinai sieji su tezės struktūra. Per seminarus pasitreniruoji pristatinėti,

susirenki komentarus, pasižiūri kaip maždaug auditorija reaguoja. Auditorija būna daug platesnė nei

per konferncijas ta prasme, kad reikia daugiau intro ir daugiau apie tai, kas yra nuveikta srityje

apskritai ir apie kokią čia problemą šnekame.

Kada reikia pateikti disertacijos ir santraukos tekstus?

Katedriniam gynime jau reikia parodyti disertacijos juodraštį. Kai neši krūvą dokumentų į doktorantūros skyrių, tada jau reikia parodyti ir santrauką. Tai būna apie mėnesį ir 20 dienų iki numatytos gynimo datos. Galutines disertacijos ir santraukos versijas reikia pateikti tik kai priduodi spausdinimui, tai būna vėliausiai apie mėnesį ir 10 dienų iki numatytos datos.

Kai darai pranešimus kitose institucijose, ar juos reikia derinti su katedra, kad šie po to gautų atsakymą iš tos institucijos, kad pristatyti rezultatai yra tinkami disertacijai?

Su katedra derinti nereikia. Tai neformalūs pristatymai. Bet katedrai gali būti įdomu, kaip sekėsi, kaip priėmė tos institucijos, gali klausti. Iš esmės tai seminarai reikalingi tam, kad pažiūrėtum kaip reaguoja į tavo darbą, kokie klausimai kyla, kokios pastabos. Bet pristatinėji ne taip kaip per gynimą (kokia struktūra, kokie guinamieji teiginaiai ir pan. - tai neesmė). Esmė - darai seminarą kažkokia tema, tai ta tema ir šneki, pradžioje, kas pasauly padaryta ir paskui ką tu padarei.

Ar užsiskaito kaip publikacija straipsnis tarptautinėje konferencijoje, kurios medžiaga vėliau spausdinma Lecture Notes in Computer Science?

Taip, skaitosi. Esminis klausimas formaliam straipsnių suskaičiavimui yra ar periodinis ar ne (ne ar ISI ar ne, kaip galvojau iki gynimo). Ne visi periodiniai yra ISI ir ne visi ISI proceedings yra periodiniai. Kas yra periodinis - griežtai apibrėžta nėra, bet aš, kaip patarė vienas Tarybos narys, skirsčiau į tuos kur su ISSN kodais ir kur su ISBN. Kur su ISSN skaičiau periodiniais. Derinau su dokt. skyrium. Lecture Notes turi ISSN kodą ir eilės numerį - taigi yra periodinis leidinys.

Ką reikia nešti pirmu kartu į doktorantūros skyrių?

Aš išskaičiau, kad reikia katedros posėdžio protokolą, fakulteto tarybos nutarimą, straipsnių sąrašą ir jų kopijas, tarybos narių ir oponentų sutikimus bei darbų sąrašus.

Ar viską ir reikia surinkti ir tik tada nešti su prašymu rektoriui, ar geriau bent kažką nunešt, o tada jos tiksliai susakys ko reikia ir kaip daryti?

Į doktorantūros skyrių reikia nešti viską iš karto. Kol neturi visko tai nepriima iš esmės. Gali susitarti, kad priimtų, bet procedūros vistiek nepradeda, kol visko neturi. Dėl dokumentų tai aš pirmą kartą atnešiau pagal doktorantūros reglamentą, tai paaiškėjo, kad to neužtenka, yra atskiras sąrašas, pagal kurį reikia viską atnešti. Kai atneši tai eina per šitą sąrašą ar viskas yra. Sąrašas čia.

Noriu rašyti disertacijos tekstą angliškai. Ar tam reikia Doktorantūros skyriaus leidimo?

Reikia katedros patvirtinimo, turi patvirtinti posėdyje ir Doktorantūros skyriui reikia protokolo. Aš tai pasitvirtinau dar pradžioje, kai planą tvirtinausi. Doktorantūros skyriaus leidimo nereikia.

Ar disertacijos tekstą rašyti Word'u, ar Latex'u? Formulių pas mane nebus daug, bet šiaip gal prikolas.

Aišku, kad Latex'u. Latex yra true ir ne false. Su Latexu problema tik ta, kad reikia jį biškį pramokti, jei nesi susidūręs. Bet jei straipsnius Latexu rašei, tai tezę tiktai Latexu. Jei straipsnių nerašei Latex'u, tai gera proga išmokti naudotis :)

Ar yra VU šablonas Latex'ui?

Nėra. Bet mano disertacijai pagamino, ačiū. Taigi, gali parašyti man ir aš atsiųsiu savo disertacijos source'us, kuriuos galėsi panaudoti kaip šabloną.

Papildymas: disertacijos šabloną galima rasti čia

Kaip darei litertūros sąrašą? Ar naudojai Bibtex?

Tap, naudojau Bibtex. Bibtex gaminau su JabRef, labai patogu. Ten tokia duombazėlė, nereikia galvoti, kaip latexiškai apiforminti, tik surašai į lentelę, išsaugai kaip .bib ir gali tiesiai naudoti Latex'ui.

Ar yra formalūs reikalavimai disertacijos struktūrai? Kokie ten turi būti skyriai ir t.t.?

Ar viskas visai laisvai, ar priklauso nuo specialybės ir fakulteto? Nes pas mus visi rašo kitaip, negu pas tave yra. Dėl struktūros, tai doktorantūros skyrius griežtai nereikalauja. Jie išvardina, kas turi būti:"Disertacijoje turi būti apibrėžtas darbo tikslas ir uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, apžvelgti ta tema Lietuvoje ir užsienyje atlikti tyrimai, aprašyta doktoranto tyrimų metodika, doktoranto gauti rezultatai, pagrįstas jų patikimumas ir santykis su kitų tyrėjų duomenimis. Atskiru skirsniu pateikiamos doktoranto ginamos išvados. Disertacijoje turi būti jai rengti naudotos literatūros, šaltinių ir doktoranto mokslinių straipsnių disertacijos tema sąrašai." Realiai tai įvadas pas mus skiriasi nuo vakarietiško tuo, kad jame reikia rašyti ne tik apie turinį, bet ir skaičiuoti kiek straipsnių ir kur, kurie ISI kurie ne, ir išvardinti formaliai ginamuosius teiginius. Šiaip įvadą turėtų kontroliuoti katedra, t.y. jeigu pas jus rašo kitaip, tai rašyk taip, kaip rašo pas jus. Jei ką tai per katedrinį gynimą lieps pataisyti. Visi kiti skyriai tarp įvado ir išvadų - kaip pats nori. Na gal dar gerai būtų, kad literatūros apžvalga atskiru skyrium eitų. Toliau įprasta daryti vieną skyrių vienam ginamajam teiginiui, bet tas nebūtina.